top of page

OFERTA

20190522_095034 (2).jpg

Budownictwo paliwowe

To kompleksowe wykonawstwo obiektów inżynieryjnych związanych z paliwami płynnymi i gazem ziemnym:

■     gazociągów wysokiego ciśnienia

■     zespołów zaporowo-upustowych i węzłów rozdzielczych

■     stacji redukcyjno - pomiarowych

■     tłoczni gazu

■     podziemnych magazynów gazu

■     rurociągów przesyłowych ropy naftowej

■     zbiorników magazynowych paliw płynnych

■     terminali i baz magazynowych paliw płynnych

Budownictwo energetyczne

Kompleksowa oferta usług w zakresie:

■    stacji i rozdzielni elektroenergetycznych

■    linii przesyłowych elektroenergetycznych

■    budowy i modernizacji elektrociepłowni

■    budowy i modernizacji bloków energetycznych

■    budowy obiektów i instalacji OZE

03-elk-pse-(fot-piotr-krajewski)-2-jpg-hq_5D3_3908.jpg
Obraz3.png

Budownictwo inżynieryjne

Oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

Budowy obiektów ochrony środowiska, w tym:

■    oczyszczalni ścieków

■    stacji uzdatniania wody

■    sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

■    przepompowni ścieków

■    zbiorników retencyjnych

■    suszarni i spalarni osadów

■    obiektów unieszkodliwiania odpadów

Budowy obiektów hydrotechnicznych, w tym:

■    obiektów hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola)

■    obiektów inżynierii śródlądowej (elektrownie wodne, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)

Budownictwo ogólne

To szeroka oferta z zakresu budownictwa kubaturowego:

■    osiedla i budynki mieszkalne

■    obiekty służby zdrowia

■    obiekty biurowe

■    obiekty handlowe

■    hotele

■    centra logistyczne

■    hale i obiekty przemysłowe

■    inne obiekty użyteczności publicznej

■    zajmujemy się także rewitalizacją obiektów zabytkowych

05-warszawa-cezemat-(fot-piotr-krajewski)-1-jpg-lq_D_5D3_9083.jpg
bottom of page