top of page
01-gdansk-terminal-pern-1-jpg-lq_N_5D3_4192 — kopia.jpg

BUDOWNICTWO PALIWOWE

GAZOCIĄG POLSKA - LITWA 
ODCINEK PÓŁNOCNY

W ramach realizacji zadania wykonano gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4MPa o długości ok. 60,643km stanowiący połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Obraz1.jpg

GAZOCIĄG ZDZIESZOWICE - WROCŁAW
ODCINEK II, ZDZIESZOWICE - BRZEG 

Inwestycja swoim zakresem obejmowała budowę II odcinka gazociągu Zdzieszowice- Brzeg DN1000, MOP 8,4 MPa,
o długości 84 km wraz z wykonaniem przejść przez przeszkody terenowe metodami bezwykopowymi w tym przewierty HDD i Direct Pipę oraz wykonanie przecisków.

Obraz2.jpg

GAZOCIĄG PODGÓRSKA WOLA - TWORZEŃ
ODCINEK III, BRACIEJÓWKA - TWORZEŃ 

W ramach realizacji zadania wykonano gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000, MOP 8,4MPa Pogórska Wola- Tworzeń na odcinku Braciejówka- Tworzeń o długości ok. 34kmz infrastrukturą podziemną i naziemną.

Obraz3.jpg

GAZOCIĄG TWORÓG - KĘDZIERZYN 

Inwestycja swoim zakresem obejmowała budowę gazociągu Tworóg-Kędzierzyn DN1000, MOP 8,4MPA,
o długości 43,4km wraz z wykonaniem przejść przez przeszkody terenowe metodami bezwykopowymi
o łącznej długości ok. 2,9km w tym dwa przewierty HDD o długości 763m i 750m.

Obraz4.jpg

TERMINAL NAFTOWY
GDAŃSK

Terminal Naftowy w Gdańsku jest w pełni funkcjonalnym, zautomatyzowanym hubem morskim, który służy do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej, jako skład podatkowy oraz wolny obszar celny. Zasadniczym elementem inwestycji było wybudowanie parku zbiorników na ropę naftową, składającego się z 6 zbiorników z dachami pływającymi o pojemności 62 500 m3 każdy, wraz z instalacjami technologicznymi ropy naftowej oraz rurociągami przesyłowymi włączonymi w istniejące ropociągi i w ten sposób połączone z ogólnopolską siecią ropociągów dalekosiężnych. W miejscu włączenia powstała rozdzielnia ropy naftowej

Obraz5.jpg

TŁOCZNIA GAZU 
KGZ CZARNA SĘDZISZOWSKA

Prace budowlane wykonane na terenie zakładu górniczego wydobywającego kopalniany gaz ziemny metodą otworową polegały na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych oraz dostarczeniu i uruchomieniu agregatów sprężarkowych o mocach odpowiednio: KGZ Czarna Sędziszowska - 90 kW i OZG Dzików - KGZ Lubaczów - 626 kW

Obraz6.jpg
bottom of page