top of page
Obraz13.jpg

BUDOWNICTWO OGÓLNE

ELEKTROWNIA ENEA WYTWARZANIE

KOŻIENICE 

Wykonanie fundamentów maszynowni i konstrukcji żelbetowych podpiwniczenia wraz z fundamentem turbozespołu, uziemieniem fundamentów i instalacjami podposadzkowymi oraz kompleksowe wykonanie tuneli kablowych w ramach kontraktu na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto 1.075 MW w Kozienicach

Obraz14.jpg

HOTEL HOLIDAY INN

ŁÓDŹ 

Budynek Hotelu architekturą bardzo dobrze wpisuje się w stylistykę i klimat ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Obiekt z jedną kondygnacją podziemną i siedmioma nadziemnymi spełnia wymogi hotelu czterogwiazdkowego ze 134 pokojami i centrum konferencyjnym.

Obraz15.jpg

LABOLATORIUM CENTRALNE CEZAMAT

WARSZAWA

Budowa Laboratorium Centralnego CEZAMAT wraz z dostawą elementów wyposażenia oraz dostawą, instalacją
i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej.

Budowa objęła następujące obiekty: budynek technologiczny i budynek administracyjny (połączone kładką nadziemną), parking naziemny, a także infrastrukturę techniczną. Centralne Laboratorium Badawcze wyposażone zostało w linie technologiczne składające się z pięciu platform aparaturowych: modelowania i symulacji, technologii struktur, przyrządów i układów, wytwarzania materiałów, diagnostyki i charakteryzacji materiałów, struktur, przyrządów i układów oraz biotechnologii.

Obraz17.jpg

SZPITAL ŚW. ELŻBIETY 

WARSZAWA 

Przebudowa budynku szpitala oraz rozbudowa istniejącego budynku dawnego Szpitala Sióstr Elżbietanek w Warszawie - dobudowa budynku z przeznaczeniem na cele szpitalne, budowa garażu podziemnego i parkingu naziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Obraz16.jpg

PIANO HOUSE

WARSZAWA 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze oraz garażem podziemnym w Warszawie.

Kompleks Piano House powstał u stóp Skarpy Wiślanej, w pobliżu miejsca gdzie Krakowskie Przedmieście łączy się z Nowym Światem. Sześciokondygnacyjny budynek zaprojektowano w stylistyce miejskich kamienic z otwartym zielonym dziedzińcem.

W budynku znajduje się 81 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni i strukturze.

Obraz18.jpg

CENTRUM HANDLOWE AUCHAN

ŁOMIANKI

Budowa galerii handlowej wraz z dekoracją oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Prace polegały między innymi na wykonaniu konstrukcji budowlanej obiektu (z makroniwelacjami stanu surowego), instalacji wewnętrznych (wentylacji i klimatyzacji, c.o., ciepła technologicznego, wodno-kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, gazowej, sygnalizacji pożaru, instalacji tryskaczowej), oraz robót budowlano-wykończeniowych. W ramach inwestycji wykonane zostały także drogi wewnętrzne i parkingi, sieci i instalacje zewnętrzne oraz mała architektura i zieleń.

Obraz19.jpg
bottom of page