top of page
03-elk-pse-(fot-piotr-krajewski)-2-jpg-hq_5D3_3908 — kopia.jpg

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE

BUDOWA LINII 400 kV
EŁK BIS - GRANICA RP

Linia Ełk - Granica RP jest kluczowym elementem połączenia Polska-Litwa. Wychodzi ona ze stacji w Nowej Wsi Ełckiej, przechodzi przez 10 gmin po stronie polskiej,
a kończy bieg w litewskiej miejscowości Alytus. Linia ta łączy nie tylko systemy przesyłowe Polski i Litwy, ale umożliwia też powiązanie systemów przesyłowych państw bałtyckich z systemami państw Europy Zachodniej.

Obraz7_edited.jpg

BUDOWA LINII 400 kV

MIKUŁOWA - CZARNA

Inwestycja obejmuje budowę dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV od stacji elektroenergetycznej Mikułowa do gminy Ruja.
W sumie na terenie 11 gmin powstaną 233 słupy, na łącznym odcinku o ponad 99 km.

Obraz9_edited.jpg

BUDOWA LINII 400 kV

PIŁA KRZEWINA - PLEWISKA 

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska to inwestycja ważna dla bezpieczeństwa energetycznego północnej i zachodniej Polski, zwłaszcza województwa wielkopolskiego. Na terenie 12 gmin powstanie 221 słupów, na odcinku ponad 92 km.

03-elk-pse-(fot-piotr-krajewski)-2-jpg-hq_5D3_3908 — kopia.jpg
bottom of page