top of page
pexels-skitterphoto-10676.jpg

DiM S.A. to firma ze 100% kapitałem polskim, której właścicielem jest Marek Stefański. Firma posiada szerokie spectrum działalności:
od aktywności w obszarze budowlanym, inżynieryjnym, serwisowym po opiekę medyczną czy hotelarstwo.
 
Spółka DiM S.A. nastawiona jest na ciągły rozwój, polegający na systematycznym podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz doskonaleniu metod pracy z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych. Ważne jest tez dla nas budowanie wzajemnego zaufania i trwałych relacji w kontaktach z Klientem, jak też staranny dobór partnerów biznesowych.

NASZA MISJA

Spółka DiM S.A. jest nastawiona na ciągły rozwój, polegający na systematycznym podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz doskonaleniu metod pracy z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań technologiczno - organizacyjnych. Ważne jest też dla nas budowanie wzajemnego zaufania i trwałych relacji w kontaktach z Klientem, jak też staranny dobór partnerów biznesowych. Dbamy o wszechstronny rozwój i oferujemy usługi w zakresie budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego, paliwowego, gazowego i energetycznego. Podejmujemy również współpracę z podmiotami z sektora wojskowego.

Budownictwo jest naszym żywiołem. Projekty realizujemy w formule zaprojektuj - wybuduj lub na podstawie dokumentacji Inwestora. Dbamy o najwyższą jakość wykonywanych zadań. Doskonałe efekty zapewniamy dzięki profesjonalizmowi podejścia do każdego wyzwania, wciąż wzbogacanej wiedzy zespołu oraz wszechstronności usług. Oferujemy nasze doświadczenie, proponujemy innowacyjne rozwiązania, zapewniamy sukces.

NASZA MISJA
OFERTA
01-gdansk-terminal-pern-1-jpg-lq_N_5D3_4192 — kopia.jpg

OFERTA

BUDOWNICTWO PALIWOWE

To kompleksowe wykonawstwo obiektów inżynieryjnych związanych

z paliwami płynnymi i gazem ziemnym:

 • gazociągi wysokiego ciśnienia

 • zespoły zaporowo-upustowych i węzłów rozdzielczych

 • stacje redukcyjno - pomiarowych

 • tłocznie gazu

 • podziemne magazyny gazu

 • rurociągi przesyłowych ropy naftowej

 • zbiorniki magazynowych paliw płynnych

 • terminale i bazy magazynowych paliw płynnych

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE

Kompleksowa oferta usług w zakresie:

 • stacji i rozdzielni elektroenergetycznych

 • linii przesyłowych elektroenergetycznych

 • budowy i modernizacji elektrociepłowni

 • budowy i modernizacji bloków energetycznych

 • budowy obiektów i instalacji OZE

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Oferuje kompleksowe usługi w zakresie:
Budowy obiektów ochrony środowiska, w tym:

 • oczyszczalni ścieków

 • stacji uzdatniania wody

 • sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

 • przepompowni ścieków

 • zbiorników retencyjnych

 • suszarni i spalarni osadów

 • obiektów unieszkodliwiania odpadów

Budowy obiektów hydrotechnicznych,
w tym:

 • obiektów hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola)

 • obiektów inżynierii śródlądowej (elektrownie wodne, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)

BUDOWNICTWO OGÓLNE 

To szeroka oferta z zakresu budownictwa kubaturowego:

 • osiedla i budynki mieszkalne

 • obiekty służby zdrowia

 • obiekty biurowe

 • obiekty handlowe

 • hotele

 • centra logistyczne

 • hale i obiekty przemysłowe

 • inne obiekty użyteczności publicznej

 • zajmujemy się także rewitalizacją obiektów zabytkowych

NASZE REALIZACJE

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE

BUDNOWNICTWO INŻYNIERYJNE

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Realizacje
GRUPA DIM

GRUPA DiM S.A. 

DiM_logo_serwis_v2-rounded-01_edited.png

ul. Mławska 48 C,

87-500 Rypin
e-mail: biuro.rypin@dim-serwis.pl
tel./fax: +48 54 280 72 39

DCon_edited.png

ul. Hrubieszowska 6b,

01-209 Warszawa
e-mail: biuro@dim-construction.pl

tel. +48 22 378 80 70

fax. +48 22 378 80 88

DiM Hotele_edited.png

DiM HOTEL ŁÓDŹ
Sp. z o. o. 

ul. Piotrkowska 229/231
90-456 Łódź
e-mail: info@hilodz.com

tel. +48 42 208 2000

KONTAKT

NASZ ADRES

DiM S.A.

ul. Hrubieszowska 6b
01-209 Warszawa

biuro@dimsa.pl

Tel.  + 48 22 378 80 70

Fax. + 48 22 378 80 88

Władze: Marek Stefański - Prezes Zarządu
NIP: 8921464448  

REGON: 340616580
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

numer KRS: 0000483282
Kapitał zakładowy: 1 355 000 PLN

Back to Top

DO GÓRY

CONTACT
bottom of page